Dr n. med. Stanisław Lewek

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista organizacji ochrony zdrowia wojsk. Ukończył studia w 1979 roku. W roku 1996 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę pt.: „Odległe następstwa zawału serca w zależności od przebiegu jego ostrej fazy”. W czasie swojej kariery zawodowej pracował w oddziałach chorób wewnętrznych , oddziałach chorób płuc, poradni specjalistycznej pulmonologicznej oraz w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dr n. med. Paweł Lewek

Specjalista medycyny rodzinnej, adiunkt w I Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik poradni Le-Med, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, redaktor naczelny czasopisma medycznego „Gabinet Prywatny”. W 2012 r. obronił pracę doktorską pt. “Opinie na temat leków generycznych wśród lekarzy, farmaceutów i pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej województwa łódzkiego”. Odbywał praktyki zagraniczne w szpitalach w Japonii, Brazylii, Meksyku i Hiszpanii.

Piel. Barbara Mroczkowska

W 1986 toku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi uzyskując tytuł pielęgniarki o specjalności ogólnej. Pracowała w oddziałach chorób wewnętrznych, toksykologicznym (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Noffera w Łodzi), kardiologicznym (Szpital im. S. Sterlinga w Łodzi). Ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz kursy specjalistyczne w zakresie szczepień ochronnych oraz wykonywania i interpretacji zapisu EKG.