Szczepienia przeciw COVID-19

Od dn. 26.01.2021 w poradni Le-Med rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19. Osoby, które wyraziły chęć szczepienia powinny oczekiwać na telefon od pracownika poradni. Sukcesywnie w miarę możliwości będziemy wpisywać Państwa i szczepić dostępną szczepionką. Proszę zauważyć, że chęć zaszczepienia w poradni Le-Med w tej chwili wyraziło ponad 350 osób, a szczepionki otrzymujemy obecnie ilości niewielkie. Dlatego prosimy cierpliwie czekać na swoją kolej. O terminie szczepienia zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie przez pracownika poradni.

Osoby, które zostały zapisane na szczepienie powinny danego dnia zgłosić się 15 minut przed wyznaczonym terminem. Prosimy ubrać się tak, aby bez problemu i bezzwłocznie można było odsłonić lewe ramię - przyspieszy to znacznie proces szczepienia. Osoba po wejściu do poradni będzie proszona o zdjęcie nakrycia wierzchniego i dezynfekcję dłoni. Każda osoba obowiązkowo musi mieć maseczkę. Wchodzimy do poradni pojedynczo. Koniecznie należy przynieść ze sobą:

1. wypełniony kwestionariusz kwalifikacji do szczepienia - dostępny do pobrania tutaj

2. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do pobrania tutaj

3. dowód tożsamości

4. listę swoich chorób przewlekłych

5. listę aktualnie przyjmowanych leków, ziół i suplementów diety.

Powyższe informacje na kartkach przekazujecie Państwo lekarzowi po wejściu do poradni. Następuje kwalifikacja lekarska i jeśli przejdziecie ją Państwo pozytywnie zostaniecie zaszczepieni. Po szczepieniu należy zaczekać w poradni przez 15 minut, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Szczepieniu mogą być poddane osoby w stanie stabilnym, bez nagłych zaostrzeń chorób przewlekłych, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi i odwoływanie wizyt jeśli Państwa stan się pogorszy. W razie zmiany planów, zachorowania, możliwej nieobecności na szczepieniu, niepokojących objawów prosimy o telefoniczne odwołanie szczepienia pod nr poradni 504 509 700.

Do przeciwwskazań do szczepienia należą: nadwrażliwość na glikol polietylenowy oraz ostra choroba infekcyjna przebiegająca z gorączką.

W razie pytań prosimy kontaktować się z rejestracją pod nr telefonu 504 509 700.

Proszę zapoznać się ze skróconą informacją dla pacjenta dotyczącą szczepionki

Więcej informacji na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia.

Zadzwoń do nas jeszcze dziś!

Informacje praktyczne

Godziny pracy i rejestracja. Porady po czasie pracy poradni.

Poradnia czynna jest w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00. Poza godzinami pracy opiekę nad pacjentami poradni Le-Med sprawuje punkt nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Najbliższy taki punkt to Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź, ul. Wileńska 37, tel. 42 680 47 81. Pozostałe punkty można znaleźć na stronie NFZ

Teleporady

Poradnia udziela teleporad codziennie. Aby zapisać się na teleporadę lekarską należy zadzwonić do poradni na nr 504509700 i umówić się na konkretną godzinę. O ustalonej godzinie dopuszczamy dwa sposoby skontaktowania się: lekarz dzwoni do pacjenta (zwykle z dodatkowego telefonu o nr 720973412, z telefonu poradni 504509700 lub w rzadkich przypadkach, gdy pozostałe numery są zajęte, z telefonu zastrzeżonego) lub pacjent dzwoni na nr poradni 504509700 o uzgodnionej godzinie i prosi o rozmowę z lekarzem. Jeżeli telefon pacjenta nie odbiera bądź jest zajęty lekarz próbuje dodzwonić się trzy razy w odstępach co najmniej 5 minut. Jeżeli połączenie nie dojdzie do skutku, teleporada zostaje anulowana, a pacjent musi ponownie umówić się na teleporadę w innym czasie. Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby kontaktować się z pacjentami w wyznaczonym czasie, jednak specyfika pracy w poradni (przedłużenie się poprzedniej wizyty, nagłe sytuacje w poradni itd.) może spowodować opóźnienie w wykonaniu teleporady. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Czas teleporady jest czasem przybliżonym kontaktu z pacjentem. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z personelem medycznym. W przypadku gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady lekarz w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym ustali termin wizyty w poradni.

E-recepta

Jeżeli lekarz uzna za stosowne, w trakcie teleporady otrzymasz 4-cyfrowy kod e-recepty. Z kodem tym należy udać się do apteki. Podając kod i swój numer PESEL zrealizujesz e-receptę. Na jednej e-recepcie może znajdować się do 5 leków.

E-skierowanie

Jeżeli lekarz uzna za stosowne, w trakcie teleporady otrzymasz 4-cyfrowy kod e-skierowania. Kod ten należy podać w rejestracji poradni specjalistycznej, która realizuje świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach NFZ (czyli np. poradni kardiologicznej, gastroenterologicznej, pulmonologicznej i innych). Podając kod i swój numer PESEL będziesz mógł zapisać się do specjalisty bez potrzeby zawożenia druku skierowania.

E-zlecenie na wyroby medyczne

Jeżeli spełniasz kryteria przyznania dofinansowania na wyroby medyczne, lekarz wypełni druk, który posłuży Ci do wykupienia wyrobu medycznego z refundacją. Z drukiem tym (lub, w okresie pandemii, kodem tego druku) możesz wykupić wyrób medyczny z refundacją. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie pacjent.gov.pl(kliknij)

Badania laboratoryjne

Jeżeli otrzymasz od lekarza skierowanie na badania laboratoryjne, musisz umówić się w rejestracji na konkretną godzinę pobrania krwi lub przyniesienia materiałów do badań. Pobrania krwi odbywają się w naszej poradni, na miejscu, od poniedziałku do piątku w godz. 8-11.00.

Badania obrazowe (RTG, USG)

Jeżeli otrzymasz od lekarza skierowanie na badania obrazowe, w zależności od badania realizowane są one w tym samym miejscu, choć w innych poradniach. Badania RTG realizujemy w poradni Promyczek w godzinach jej pracy, bez wcześniejszego umawiania się. Szczegóły tutaj. Badania USG realizujemy w Centrum Medyczne Retkińska. Należy wcześniej umówić się na badanie pod nr telefonu 42 254 27 57. Szczegóły tutaj.Obie poradnie znajdują się na ulicy Retkińskiej 127 w Łodzi (budynek dużego kościoła).

Szczepienia

Szczepienia obowiązkowe i zalecane odbywają się na miejscu w poradni Le-Med. Aby zapisać dziecko lub dorosłego na szczepienie należy umówić dziecko lub siebie osobiście na konkretną godzinę ustalaną z naszymi pielęgniarkami szczepiennymi pod nr tel.504 509 700. Aby skrócić czas wizyty zalecamy wydrukować w domu kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem dzieci i młodzieży lub kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem dorosłego (w zależności od wieku osoby, która ma być szczepiona), podpisać go i przynieść ze sobą do poradni na szczepienie.

Internetowe Konto Pacjenta

Zachęcamy do założenia Internetowego Konta Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl (kliknij tutaj). Jest ono dostępne dla każdego kto posiada profil zaufany ePUAP. Dzięki IKP pacjent może m.in. zobaczyć e-receptę i e-skierowanie wystawione przez lekarza, otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiadomienia o przepisanych e-receptach i e-skierowaniach, wypełnić deklarację do naszej poradni online itd.

Jak do nas trafić?

Poradnia mieści się w Łodzi przy ulicy Bratysławskiej 8a. Najlepiej dojechać do nas samochodem bądź komunikacją miejską. Poradnia znajduje się zaledwie 500 metrów od przystanków Bandurskiego - Wróblewskiego oraz Maratońska - Wróblewskiego. Więcej informacji na temat dojazdu oraz kontaktu do poradni znajduje się w zakładce kontakt.

Wybór lekarza i pielęgniarki POZ

Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Tej opłaty nie ponosi się w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej poradni lub z innych przyczyn powstałych z winy podmiotu leczniczego.

Położna POZ

Noworodki i niemowlęta do 6 tygodnia życia zadeklarowane do poradni objęte są opieką położnej w ramach 4 wizyt patronażowych w domu dziecka. Wystarczy zadeklarować dziecko do poradni, aby uzyskać opiekę położnej w domu.